070 696 28 88 info@tte-sweden.se

TTE Sweden Förstahandsvalet vid ekologisk markanläggning

 

 

För företagFör privatpersoner

TTE Sweden – Förstahandsvalet vid ekologisk markförstärkning

Markförstärkning för privata och offentliga miljöer

TTE-systemet är ett innovativt och ekologiskt markförstärkningssystem för både privata och offentliga miljöer som ersätter eller kompletterar traditionell markförstärkning och markarmering. Den funktionella TTE-plattan förstärker och dränerar ytor utan att störa det ekologiska systemet. Plattan kan fyllas med betongsten, singel, grus, gräs eller träflis.

TTE Plattan ekologisk markförstärkning - markarmering, gräsarmering och grusarmering

Utmärkande egenskaper hos systemet

 • Mycket god bärighet
 • Lågt tryck på underliggande massor
 • Ytan blir dränerande och tar hand om problem med dagvatten
 • Mycket lämpligt att använda vid till exempel sumpmark och gammal sjöbotten
 • Humusskiktets mångfald av organismer lever vidare
 • Markens biologiska filter påverkas inte
 • Systemet går att flytta och kan återanvändas

Stenanläggning

markarmering

Med TTE-plattan kan en yta med hög bärighet anläggas. TTE kan ersätta normal plattläggning eller asfaltering. Här visas exempel på markarmering med betongsten/gatsten. Denna lösning kan användas som markförstärkning vid till exempel gator i bostadsområde, uppfarter, parkeringsplatser och stenläggning vid uteplatser. Markarmeringen klarar belastning upp till 40 ton. Testerna som utförts av Tyska TÜV visar en mer än 3,5 gånger högre säkerhet mot brott jämfört med svenska normer (SS-EN 1338).

Monteringsanvisning markarmering TTE®-gatubeläggning

Grusanläggning

grusarmering

I stället för att fylla TTE-plattan med betongsten kan den användas för grusarmering och fyllas med grus eller singel. Perfekt för grusvägar som lätt blir gropiga. TTE armeringen håller gruset på plats och stabiliserar vägen. Det är ett lämpligt underlag för grusvägar, garageuppfarter och parkeringsplatser. Grusfyllnaden kan också kombineras med sten för att skapa markeringar i ytan och skapa gångvägar för till exempel rullstolar och kundvagnar. Anläggning sker på samma sätt som vid anläggning av betongsten. Rekommenderad kornstorlek på fyllningen i plattan och 3-4 cm ovanför är 8-22 mm.

Gräsanläggning

gräsarmering

Gräsarmering innebär att man förstärker gräsytan så att den kan belastas utan att deformeras. Genom att använda TTE-plattan som armering kan en näst intill osynlig förstärkning åstadkommas och gräset blir körbart. TTE-plattans öppna konstruktion och bärighet gör att gräset kan gro och marken under plattan komprimeras inte. Ytan blir dränerande, i de flesta fall bättre än gräsytan var före armeringen.

Monteringsanvisning gräsarmering TTE®-GRÖN

Ekologisk & miljövänlig markanläggning

Förseglade ytor skapar problem för vår miljö och ekologi. TTE-systemet låter marken andas, är ekologiskt och miljövänligt:

 

 • Bevarar jordens naturliga humusskikt med alla levande mikroorganismer vilket innebär en fortsatt renande effekt vid nederbörd och upptagning av CO2
 • Markytan blir dränerande vilket resulterar i minskad dagvattenproblematik
 • Ingen eller liten bortschaktning, vilket innebär färre transporter och ingen komprimering av bärande skikt
 • Snabbare etablering, ytan är körbar omgående, omkringliggande mark skyddas
 • TTE-plattan är tillverkad av 100% återvunnen plast
 • TTE-plattan kan återvinnas (deponifri)
 • TTE systemet kan flyttas och återanvändas på annan plats

Återvunnet material

TTE-plattan är tillverkad av 100% återvunnet material som till exempel petflaskor och andra plastförpackningar. Tack vare återvinningen sparas naturens resurser.

Kvalitetsmärkt

Produkten är testad av TÜV, Technischer Überwachungsverein (Tyska tekniska övervakningsföreningen eller -organisationen). TÜV har mycket stränga krav för att godkänna produkter/utföranden och har blivit en av de starkaste kvalitetsmärkningarna internationellt (TÜV geprüft).

Svanens inköpsnätverk

TTE Sweden är medlemmar i Svanens inköpsnätverk.

Systemet har flera användningsområden så som parkeringsplatser, idrottsanläggningar och djurhållning. Den enkla uppbyggnaden gör att totalkostnaden kan reduceras jämfört med traditionell markförstärkning.

 

Läs mer om hur du kan använda TTE:

För företagFör privatpersoner