070 696 28 88 info@tte-sweden.se

Har du frågor om produkten eller monteringen är du välkommen att höra av dig!
+46-70 696 28 88 info@tte-sweden.se

Ladda ner mer detaljerade monteringsanvisningar:

anlägga parkering

Material

  • TTE-plattor, åtgång ca 3 st/m2 parkeringsyta
  • Grus, grovlek 4-10, ca 4-5cm lager
  • Eventuellt läggningsnät, används för att förhindra att material kommer mellan TTE plattorna
  • Alternativa material i TTE-plattorna: singel, jord/sand för grässådd, betongsten (finns i grå, svart och röd kulör)

Beredning:

  • Gruset läggs ut och fräses ihop med den befintliga ytan till ett totaldjup på ca 10cm, se bild.
  • Detta ger en utmärkt grogrund för att skapa ett biologiskt filter, ett levande underlag.
  • Ytan avjämnas till en hårdhet så att den kan beträdas.
  • Första raden TTE läggs mot en kant eller fixeras med jordspik eller armeringsjärn så att plattorna blir låsta utåt från p-platsen.
  • TTE skall läggas med förskjutning för att öka låsningseffekten och ge en maximal bärighet. Vid behov kan TTE sågas. Undvik att såga inuti ytan (det försvagar låsningseffekten).
  • Sista raden låses på samma sätt som den första och ytan är klar för att fyllas med grus, sten alternativt jord/sand för grässådd.