070 696 28 88 info@tte-sweden.se

Nyheter & Artiklar

Plattläggning runt villa och på parkeringsplats

Familjen ville ha en gång runt garaget och skapa en uteplats på baksidan. Den främsta anledningen till att kunden valde TTE systemet för sin plattläggning var enkelheten att anlägga. Denna yta anlades på bara några timmar. Under TTE ligger enbart ett...

Svanenmärkt bostadsområde i Enköping

Kunden valde TTE för att skapa gröna och ekologiska markförstärkningsytor över området. TTE används som stabilt underlag vid parkeringsfickor, utrymningsvägar och andra ytor som behöver förstärkas. Några exempelbilder:

TTE anläggning i Solna Stad

Här valde kunden TTE systemet eftersom de ville en stabil och levande yta som dessutom klarar av tung trafik och snöröjning med plogbil. Några exempelbilder:  

Hantering av dagvatten – Naturlig dränering med TTE®

Lös dagvattenproblematik med TTE-plattan Multidrain Plus. Ett sätt att hantera dagvatten är att skapa dränerande markytor inklusive fördröjningsmagasin genom att använda miljövänliga TTE-plattor som markförstärkning vid planering av parkeringsplatser, uppställningsytor, gångvägar och liknande.