070 696 28 88 info@tte-sweden.se

Hantering av dagvatten – Naturlig dränering med TTE®

Lös dagvattenproblematik med TTE-plattan Multidrain Plus. Ett sätt att hantera dagvatten är att skapa dränerande markytor inklusive fördröjningsmagasin genom att använda miljövänliga TTE-plattor som markförstärkning vid planering av parkeringsplatser, uppställningsytor, gångvägar och liknande.