070 696 28 88 info@tte-sweden.se
hantering av dagvatten

Problem med dagvatten på byggnadens baksida, där TTE-plattan ännu inte är lagd

dagvattenhantering med TTE

Byggnadens framsida, där TTE-plattan är lagd

Lös dagvattenproblematik med TTE-plattan Multidrain Plus

Hårdgjorda markytor och dålig dränering medför överbelastade dagvattensystem. Ett sätt att hantera dagvatten är att skapa dränerande markytor inklusive fördröjningsmagasin genom att använda miljövänliga TTE- plattor som markförstärkning vid planering av parkeringsplatser, uppställningsytor, gångvägar och liknande. TTE är dränerande oavsett om plattan är fylld med betongsten, grus eller gräs.

Dränerande markförstärkning

Genom att bygga med dränerande markförstärkningar minskar belastningen på rörsystem och reningsverk. Med TTE-armering får man ett mycket stabilt ytskikt med en dränerande effekt likt naturens eget. TTE-systemet innebär även att marktrycket blir så lågt att det levande humusskiktet kan fortleva. Resultatet blir ett aktivt biologiskt filter motsvarande naturens eget, med dess oöverträffade reningsegenskap. TTE-plattan är tillverkad av 100% återvunnen plast vilket gör att belastningen på miljön vid tillverkning är minimal.

Produktbeskrivning

dränering med TTE 1
dränering med TTE 2
dränering med TTE 3
dränering med TTE 4