070 696 28 88 info@tte-sweden.se

Markläggning – företag och offentliga platser

Enkel, hållbar och dränerande markförstärkning

Med TTE-plattan kan en yta med hög bärighet anläggas. TTE ersätter normal plattläggning eller asfaltering. Fördelarna med TTE-alternativet är många:

 • Ytan blir dränerande (läs mer om dräneringen här)
 • Marken under behöver inte hårdgöras och därmed förstöras
 • Systemet innebär att det specifika marktrycket blir mycket lågt, i kombination med den dränerande egenskapen ger detta förutsättningar för ett levande humusskikt under ytan
 • Härmed bibehålls markens oöverträffade biodynamiska reningseffekt
 • Systemet kan kombineras med andra reningssystem om så önskas
 • TTE-plattan är tillverkad till 100% av återvunnen plast, minimal påverkan på vårt ekologiska kretslopp
 • Mindre material transporteras fram och åter jämfört med en konventionell uppbyggnad, leder till mindre CO2-utsläpp och minskade kostnader
 • TTE-plattan är enkel att lägga och inga speciella förkunskaper behövs
 • TTE-plattan är återvinningsbar
 • Ytan klarar en belastning på upp till 40 ton

 

Exempel på användningsområden:

 • Mindre och större parkeringsplatser, både med betong, grus eller gräs
 • Gångbanor och övergångsställen
 • Vägar och avfarter
 • Uppställningsplats för husvagnar på campingplatser
 • Båtuppställningsplatser
 • Underlag vid djurhållning, hagar, paddock och ridhus
 • Förstärkning av transportvägar på golfbanor

 

Kontakta oss för frågor och offert:

markförstärkning vid MediaMarkt
Ekologisk markläggning
miljövänlig markläggning vid offentliga platser
ekologisk markarmering

Plattläggning vid parkeringsplatser:

markläggning vid parkeringar

Parkeringsplats med TTE kombinerad med sten och gräs. Bilar parkeras på TTE ytan som fyllts med gräs. TTE ytan med stenläggning utgör en stabil yta för till exempel kundvagnar och rullstolar.

markförstärkning parkering
TTE systemet är ett stabilt material som hanterar all tung trafik. TTE används med fördel vid områden som har håligheter i marken.
markläggning med färgmarkeringar
Vägar med TTE sten och parkeringsplatser med TTE gräs. Använd TTE stenar i olika färger för att markera färdriktningar, parkeringsrutor och andra anvisningar i trafiken. Stenen är genomfärgad.
markläggning med tydliga markeringar
Använd TTE för symboler. Tydliggör handikapparkeringar, elbilsparkeringar och andra anvisningar i trafiken. Stenen är genomfärgad.

Markläggning vid idrottsanläggningar:

stabiliserande yta under fotbollsplaner

TTE armering används som stabiliserande yta under fotbollsplaner både vid konstgräs och vanligt gräs. Systemet fylls med grus eller träflis, som ger en stötdämpande effekt. På bilden har också TTE med sten lagts runt banan för att skapa en torr och förstärkt yta för publiken.

stabilt underlag vid golfbana och driving range
TTE används för att skapa en hållfast och säker yta vid driving rangen på en golfbanan.
stabila vägar för golfbil och golfvagn
TTE kan läggas direkt ovanpå gräsytor och skapa rena och stabila vägar för till exempel golfvagnar och golfbilar.

Markläggning vid djurhållning:

stötdämpande underlag på ridbana
TTE är ett utav de finaste byggnadskoncepten för hästar. Kombinationen med det massiva förbundna systemet och ett mjukt formbart underlag ger en optimal stötdämpande effekt som skonar hästens leder. På bilden är TTE fylld med träflis och spån.
dränerande underlag i hagar och paddock
TTE används för hagar och paddockar utomhus och är behovsanpassad och flyttbar.
stötdämpande underlag i ridhus

TTE används för ridhus, växthus och andra byggnader för en stabil och dränerande yta som också är stötdämpande.

Läs mer om funktionerna för ridsport och hästhållning:

Monteringsanvisningar:

Referensobjekt:

Svanenmärkt bostadsområde i Enköping

Svanenmärkt bostadsområde i Enköping

Kunden valde TTE för att skapa gröna och ekologiska markförstärkningsytor över området. TTE används som stabilt underlag vid parkeringsfickor, utrymningsvägar och andra ytor som behöver förstärkas. Några exempelbilder:

läs mer