070 696 28 88 info@tte-sweden.se

Ladda ner Monteringsanvisning TTE®-GATUBELÄGGNING som pdf. Har du frågor om produkten eller monteringen är du välkommen att höra av dig!
+46-70 696 28 88 info@tte-sweden.se

markarmering med gatusten

Det innovativa TTE®-elementet gör att de inverkande krafternas last fördelas på ytan, vilket i hög grad säker kraven på underlagets bärkraft. Därigenom är det möjligt att bibehålla underlagets infiltrationskapacitet samtidigt som trafikytans tjocklek reduceras. Det ekologiska TTE®-byggkonceptet är testat och stödjer sig i hög grad på riktlinjerna i FGSV1), FLL2) och DWA3).

Den oförseglade TTE®-gatubeläggningen bildar en permanent infiltrerande beläggningsyta som har en hög andel öppna fogar och inbyggda hålrum. Regnvatten samlas direkt i det underliggande bärlagret och infiltreras efter hand. TTE®-gatubeläggningen utgör alltså en väldigt effektiv och naturnära lösning för decentraliserad regnvattenhantering.

Såvida inte annat har angivits i planeringen eller anbudsinfordran, för att kunna garantera funktionaliteten, ska kraven och bestämmelserna i TTE®-byggnadssätt (se även planeringshjälpen) uppfyllas under beaktande av gällande regler och normer.

TTE®-byggnadssätt efter belastning

TTE gatubeläggning

*) MPa = MN/m2
1) Forskningssamfundet för väg och trafik (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.)
2) Forskningssamfundet för landskapsutveckling och skötsel av grönområden (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.)
3) Tyska föreningen för vattenförsörjning, avloppsvatten och avfall (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall)