070 696 28 88 info@tte-sweden.se

Ladda ner Monteringsanvisning TTE®-GRÖN som pdf. Har du frågor om produkten eller monteringen är du välkommen att höra av dig!
+46-70 696 28 88 info@tte-sweden.se

Det innovativa TTE®-elementet gör att de inverkande krafternas last fördelas på ytan, vilket i hög grad sänker kraven på underlagets bärkraft. Därigenom är det möjligt att bibehålla underlagets infiltrationskapacitet och att reducera tjockleken på trafikområdet och jorderosionen. Det ekologiska TTE®-byggkonceptet har hållit i över 20 år, är testat och stödjer sig i hög grad på riktlinjerna i FGSV1), FLL2) och DWA3).

TTE®-grön tar upp skjuv- och tryckkrafterna direkt över det stabila gallret och skyddar det känsliga gräset. Gräsmattans spänst och slitstyrka ökas väsentligt, i synnerhet genom den vegetationsvänliga substratblandningen som håller fuktigheten längre och har högre näringsvärde. Denna garanterar dessutom en naturnära, decentraliserad regnvattenhantering med skydd för grundvattnet.

Såvida inte annat har angivits i planeringen eller anbudsinfordran, för att kunna garantera funktionaliteten, ska kraven och bestämmelserna i TTE®-byggnadssätt (se även planeringshjälpen) uppfyllas under beaktande av gällande regler och normer.

TTE®-byggnadssätt efter belastning

TTE grön

*) MPa = MN/m2
1) Forskningssamfundet för väg och trafik (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.)
2) Forskningssamfundet för landskapsutveckling och skötsel av grönområden (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.)
3) Tyska föreningen för vattenförsörjning, avloppsvatten och avfall (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall)