070 696 28 88 info@tte-sweden.se

Om TTE Sweden

Sedan 2011 är TTE Sweden AB generalagent för TTE-systemet i Sverige och Norge. Vi har flera års erfarenhet och stor kunskap om markläggning med TTE.

Vår tyska leverantör Hübner Lee har sedan 20 år tillverkat och utvecklat det ekologiska TTE®-byggkonceptet . TTE finns anlagt på tusentals ytor i många europeiska länder och uppskattningsvis har vi idag lagt ut cirka 4 000 000 m2. Namnet TTE betyder på tyska Avskilja, Bära och Dränera (Trennen, Tragen, Entwässern). Det finns exempel på TTE- ytor som funnits i mer än 20 år utan yttre påverkan.

 

Vi erbjuder ekologisk markförstärkning till lägre kostnad

Vårt uppdrag är att understödja entreprenader och privata aktörer att skapa ekologiska och hållbara markförstärkningar som även genererar en ekonomisk besparing.

Vi erbjuder våra kunder ett system som minskar kostnader och resurser, samtidigt som det ger ett bidrag till vår natur. Vi levererar färdiga plattor som är enkla att lägga vilket ger en resurs- och kostnadsreducering på 25-50%. Vi hjälper utförare att möta upp de ökade miljökraven vid markförstärkning. Vårt system skapar dränerande markytor inklusive fördröjningsmagasin på ett naturligt sätt.

Vårt mål är att minska försegling av mark och att med TTE-systemet skapa bättre förutsättningar så att vi kan leva i samklang med vår natur!

 

Trygghet och kvalitet

Det är viktigt att du känner förtroende för oss, att vi levererar det som vi har kommit överens om, samt att våra produkter håller högsta kvalitet med minsta miljöpåverkan. Vi lämnar10 års garanti. TTE systemet är godkänt av TÜV, samt patent och varumärkesskyddat. TTE Sweden är medlemmar i Svanens inköpsnätverk.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor och för kostnadsfri konsultation!