070 696 28 88 info@tte-sweden.se

Kunden valde TTE för att skapa gröna och ekologiska markförstärkningsytor över området. TTE används som stabilt underlag vid parkeringsfickor, utrymningsvägar och andra ytor som behöver förstärkas.

Några exempelbilder: